Browsing: Rain Alert Maharashtra

Agriculture News: सोलापूर (Solapur News): भारतीय हवामान खात्याच्या प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई (Regional Meteorological Centre Mumbai) यांचे कडून प्राप्त झालेल्या…

Rain Alert Maharashtra: मुंबई: राज्यामध्ये सध्या परतीचा मॉन्सून जोरात बरसला आहे. त्यामुळे दुष्काळ पाडण्याची भीती असलेल्या प्रदेशालाही आता नवे धुमारे…

Agriculture News : सोलापूर : ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जिल्हा कृषि हवामान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र , मोहोळ , सोलापूर…