Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

not

तरुण मुलगा किंवा मुलगी लग्नाला नकार देतायेत का? ही असू शकतात चार कारणे

अहमदनगर : मुलं जसजशी मोठी होतात तसतशी पालकांना त्यांच्या लग्नाची काळजी वाटू लागते. मुलगा असो की मुलगी, लग्नाच्या वयात येताच पालक त्यांच्यासाठी स्थळ शोधू लागतात. मात्र बदलत्या काळानुसार…