Browsing: Marathi Kavita

लग्नापूर्वीचे तें गुलाबी दिवसलग्नानंतर मात्र राहत नाही.एकदा लग्न लावून दिलं कीदेवसुद्धा खाली पाहत नाही. मग लग्नापूर्वीचा तो हुशार नवरा,तिला भलताच…

एक पोट्टी…..एक पोट्टी रोज माह्यासपनामंधी येतेहिचक विचक खाता पेताउचकी देऊन जातेथयथय नाचे मनामंचीमोरनी हाय जशीयेड लावुन जातेतिचे नखरे बावनमिशी एक…

पुरे झाले चंद्र-सुर्य, पुरे झाल्या तारा, पुरे झाले नदी नाले, पुरे झाला वारा मोरासारखा छाती काढून उभा राहा, जाळासारखा नजरेत…