Browsing: Marathi Jokes

गप्पांच्या ओघात पुल एकदा म्हणाले, ‘ मामा या नावाची गंमतच आहे. त्याला शकुनी म्हणावं, तरी पंचाईत आणि अपशकुनी म्हणावं तरी…

स्त्रियांना त्यांचे वय विचारु नये.. पुरुषाला त्याचा पगार. आणि विद्यार्थ्याला त्याचे मार्क्स .. कारण त्याचा खूप त्रास होतो.ज्या दिवशी विचार…

पितृपक्ष स्पेशल..एक छोटीशी मुलगी आजीला विचारते:”आजी, रोज आपल्या घरी एक बाई आणि माणूस रात्री एकत्र येतात आणि सकाळी गायब होतात…ते…

सर: सांग रमेश तुझा जन्म कुठे झाला?रम्या: औरंगाबादसर: चल त्याची स्पेलिँग सांग बरं…रम्या थोडा विचार करतोआणि म्हणतो “नाही, नाही…. माझा…