Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

kalkatta high court

म्हाताऱ्या आई-बापाला घराबाहेर काढता येणार नाही..! मुलगा व सुनेलाच बाहेर हाकला.. पाहा उच्च…

आयुष्यातील उतार वय म्हणजे, सर्वात खडतर काळ.. त्यातही मूले करंटी निघाली, तर मग विचारायलाच नको.. जीवनभर ताठ मानेने चालणाऱ्यावर मुलांच्या दयेची भीक मागावी लागते. नाहीच मुलांनी सांभाळले, तर…