Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

ज्वारी मार्केट : मालदांडी खातेय Rs. 4700/Q चा भाव; पहा राज्यभरात कुठे किती आहे मार्केट रेट

Please wait..
Loading...

सोलापूर : सध्या ज्वारीचा काढणीचा हंगाम सुरू आहेत. त्यामुळे बाजारात नवी ज्वारी येण्यास सुरुवात झाली आहे. अशावेळी पुणे शहरात चांगल्या मालदांडी ज्वारीला तब्बल 4700 रुपये क्विंटल असा भाव मिळत आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील तालुका आणि जिल्हा मार्केटमध्ये अशीच ज्वारी 2000 रुपयांच्या दरम्यान विक्री होत आहे. पहा आजचे बाजारभाव एकाच क्लिकवर : (Maharashtra Pune Solapur sorghum Jwari Market rate update)

Advertisement
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/02/2022
दोंडाईचा क्विंटल 51 1652 1652 1652
मोर्शी क्विंटल 35 1225 1340 1282
धुळे हायब्रीड क्विंटल 5 1571 1600 1599
चिखली हायब्रीड क्विंटल 15 1000 1511 1255
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 1 2100 2300 2200
हिंगोली लोकल क्विंटल 10 1105 1800 1452
देवळा लोकल क्विंटल 1 2660 2660 2660
पुणे मालदांडी क्विंटल 456 4000 4700 4350
बीड मालदांडी क्विंटल 53 1400 2200 1780
परांडा मालदांडी क्विंटल 23 1600 2200 2000
सोनपेठ मालदांडी क्विंटल 17 1500 1660 1625
ताडकळस नं. १ क्विंटल 5 1600 1600 1600
किल्ले धारुर पिवळी क्विंटल 2 2201 3900 2201
किल्ले धारुर रब्बी क्विंटल 11 1366 1730 1560
केज रब्बी क्विंटल 48 1400 1900 1809
परतूर शाळू क्विंटल 8 1330 1591 1445
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 11 1500 1550 1550
मंठा शाळू क्विंटल 18 1550 1600 1600
27/02/2022
शेवगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1500 1200
दौंड पांढरी क्विंटल 13 1500 1630 1600
26/02/2022
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 2 1500 1500 1500
भोकर क्विंटल 8 1417 1600 1508
लासूर स्टेशन क्विंटल 75 1350 3475 1500
कन्न्ड क्विंटल 1 1200 1250 1225
धुळे दादर क्विंटल 5 1871 1871 1871
अमळनेर दादर क्विंटल 43 1711 1900 1900
अकोला हायब्रीड क्विंटल 1 1200 1200 1200
धुळे हायब्रीड क्विंटल 26 1600 1611 1611
सांगली हायब्रीड क्विंटल 85 2620 2700 2660
चिखली हायब्रीड क्विंटल 20 1000 1400 1200
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 100 1650 1850 1850
खामगाव हायब्रीड क्विंटल 7 1521 1576 1548
मलकापूर हायब्रीड क्विंटल 38 1600 2205 1695
गंगाखेड हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2300 2200
आष्टी-जालना काळी क्विंटल 2 1501 1501 1501
पुणे मालदांडी क्विंटल 454 4000 4500 4250
बीड मालदांडी क्विंटल 59 1411 2060 1670
वडूज मालदांडी क्विंटल 500 2640 2700 2680
मंगळवेढा मालदांडी क्विंटल 116 1600 2300 2000
आंबेजोबाई मालदांडी क्विंटल 3 1721 2000 1900
औराद शहाजानी पांढरी क्विंटल 6 1400 1775 1587
मुरुम पांढरी क्विंटल 2 1601 1601 1601
लातूर -मुरुड रब्बी क्विंटल 12 1611 1611 1611
माजलगाव रब्बी क्विंटल 49 1400 1800 1651
गेवराई रब्बी क्विंटल 59 1500 2124 1800
जालना शाळू क्विंटल 308 1600 2601 1951
सांगली शाळू क्विंटल 100 2640 3700 3170
चिखली शाळू क्विंटल 5 1600 2300 1950
औरंगाबाद शाळू क्विंटल 4 1450 1600 1525
परतूर शाळू क्विंटल 10 1250 1470 1400
देउळगाव राजा शाळू क्विंटल 9 1500 1650 1650
लोहा टालकी क्विंटल 23 1400 1601 1501

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply