Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

पुणे मार्केट अपडेट : क्लिक करून पहा गुलटेकडी बाजारात कोणत्या पिकाला मिळतोय कितीचा भाव

Please wait..
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/01/2022
आंबट चुका लोकल नग 300 4 10 7
सफरचंद लोकल क्विंटल 951 4000 15000 9500
अर्वी लोकल क्विंटल 3 800 1000 900
आवळा लोकल क्विंटल 19 2000 3500 2800
बाजरी महिको क्विंटल 265 2700 3000 2850
केळी लोकल क्विंटल 8 400 1600 1000
बीट लोकल क्विंटल 54 2000 4000 3000
कारली लोकल क्विंटल 79 2500 4000 3250
उडीद क्विंटल 2 8000 8700 8350
बोर लोकल क्विंटल 167 1000 4000 2500
दुधी भोपळा लोकल क्विंटल 162 800 1500 1150
वांगी लोकल क्विंटल 237 2000 7000 4500
रामफळ लोकल क्विंटल 12 3000 5000 4000
कोबी लोकल क्विंटल 305 1500 2500 2000
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 103 3000 6000 4500
गाजर लोकल क्विंटल 1131 1000 2000 1500
चवळी (पाला) लोकल नग 800 5 7 6
चवळी (शेंगा) लोकल क्विंटल 21 2000 4000 3000
चिकु लोकल क्विंटल 165 1500 3000 2300
गवार लोकल क्विंटल 34 5000 10000 7500
कोथिंबिर लोकल नग 91125 4 8 6
धने क्विंटल 3 8000 12000 10000
काकडी लोकल क्विंटल 622 800 2000 1400
सिताफळ लोकल क्विंटल 5 2000 12000 7000
ढेमसे लोकल क्विंटल 4 2000 3000 2500
सुरण लोकल क्विंटल 9 1000 2500 1750
अंजीर लोकल क्विंटल 58 3000 7000 5000
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 372 1000 2000 1500
लसूण लोकल क्विंटल 979 1000 5000 3000
घेवडा लोकल क्विंटल 201 2000 3000 2500
घोसाळी (भाजी) लोकल क्विंटल 27 2000 3000 2500
आले लोकल क्विंटल 396 400 1700 1050
चाकवत लोकल नग 2280 4 7 5
शेंगदाणे घुंगरु क्विंटल 317 9900 10500 10200
हरभरा क्विंटल 33 5700 6000 5850
द्राक्ष लोकल क्विंटल 338 2000 8000 5000
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 798 3000 5000 4000
मूग हिरवा क्विंटल 30 7600 8300 7950
वाटाणा क्विंटल 31 10800 11800 11300
मटार लोकल क्विंटल 1397 1500 3000 2250
पेरु लोकल क्विंटल 217 1500 4000 2800
हरभरा (पेंडी) लोकल नग 102850 3 10 6
फणस लोकल क्विंटल 4 1000 3000 2000
गुळ नं. १ क्विंटल 230 3101 3175 3138
गुळ नं. २ क्विंटल 117 3015 3075 3045
कांदा पात लोकल नग 5960 6 10 8
करडई (भाजी) लोकल नग 100 4 5 4
खरबुज लोकल क्विंटल 31 1500 3000 2300
भेडी लोकल क्विंटल 162 3000 7000 5000
लिंबू लोकल क्विंटल 229 300 2600 1500
मसूर क्विंटल 34 8000 8300 8150
मका लाल क्विंटल 3 1900 2100 2000
मका (कणीस) लोकल क्विंटल 69 1200 1600 1400
मेथी भाजी लोकल नग 59015 5 12 8
पुदिना लोकल नग 7700 2 3 2
मोसंबी लोकल क्विंटल 230 1800 6200 4000
नाचणी/ नागली लोकल क्विंटल 3 3300 3600 3450
कांदा लोकल क्विंटल 10688 500 3000 1750
संत्री लोकल क्विंटल 215 2000 8700 5400
पपई लोकल क्विंटल 241 800 1500 1200
परवर लोकल क्विंटल 7 3000 4000 3500
पावटा (भाजी) लोकल क्विंटल 70 3000 6000 4500
पेअर क्विंटल 37 10000 15000 12500
अननस लोकल क्विंटल 280 600 2500 1600
बटाटा लोकल क्विंटल 8113 800 1600 1200
कोहळा लोकल क्विंटल 14 1000 2000 1500
मुळा लोकल नग 1400 8 12 10
राजगिरा लोकल नग 480 5 7 6
तांदूळ बसमती क्विंटल 31 7000 9800 8800
तांदूळ कोलम क्विंटल 494 3300 5800 4550
तांदूळ मसुरा क्विंटल 262 2600 2800 2700
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 69 2500 4500 3500
शहाळे लोकल क्विंटल 430 500 1300 900
शेपू लोकल नग 16700 5 10 7
शेवगा लोकल क्विंटल 4 6000 10000 8000
तोंडली लोकल क्विंटल 32 3000 5000 4000
पडवळ लोकल क्विंटल 2 2000 3000 2500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 421 4000 4400 4200
पालक लोकल नग 14500 4 8 6
भोपळा लोकल क्विंटल 139 1200 2000 1600
स्ट्रॉबेरी लोकल क्विंटल 320 3000 9000 6000
रताळी लोकल क्विंटल 13 1000 2500 1750
टोमॅटो लोकल क्विंटल 1982 1000 2000 1500
वाल पापडी लोकल क्विंटल 24 2000 4000 3000
वालवड लोकल क्विंटल 152 1000 3500 2250
कलिंगड लोकल क्विंटल 168 1000 2000 1500
गहू शरबती क्विंटल 1556 2500 3000 2750

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply