Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

ज्वारी बाजारभाव : पहा कुठे मिळतोय लोकललाही 4500 रुपये/क्विंटलचा दणक्यात भाव

Please wait..

पुणे : बाजारात नव्या ज्वारीच्या येण्यास आणखी अवकाश आहे. अशावेळी सध्या जुन्या ज्वारीचे भाव स्थिर आहेत. सध्या मुंबईत लोकल वाणाच्या ज्वारीला तब्बल 4500 रुपये, तर पुणे येथील गुलटेकडी मार्केटमध्ये मालदांडी ज्वारीला 4400 रुपये प्रतिक्विंटलचा भाव मिळत आहे. आजचे (दि. 12 जानेवारी 2022 रोजीचे) बाजारभाव असे :

Advertisement
Loading...

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर 105 1700 1900 1800
अहमदनगर हायब्रीड 11 650 800 800
अकोला हायब्रीड 3 1150 1150 1150
अमरावती लोकल 3 1250 1450 1350
बुलढाणा हायब्रीड 26 0 0 0
बुलढाणा शाळू 7 1500 1700 1700
धुळे 1 1700 1721 1705
धुळे दादर 1 1500 1976 1500
हिंगोली लोकल 5 1000 1805 1402
जळगाव हायब्रीड 30 1411 1411 1411
जळगाव दादर 22 2100 2100 2100
जालना शाळू 426 1375 2063 1638
लातूर 2 2070 2070 2070
मंबई लोकल 1050 2000 4500 3500
नांदेड 2 1700 1700 1700
नाशिक दादर 1 2250 2360 2250
उस्मानाबाद पांढरी 198 1812 1912 1825
परभणी हायब्रीड 1 2100 2300 2100
परभणी मालदांडी 11 0 0 0
पुणे मालदांडी 419 4000 4400 4200
सोलापूर पांढरी 42 1490 1865 1700

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
शेतमाल जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/01/2022
अहमदनगर 105 1700 1900 1800
दोंडाईचा 1 1700 1721 1705
भोकर 2 1700 1700 1700
देवणी 2 2070 2070 2070
जळगाव दादर 22 2100 2100 2100
दोंडाईचा दादर 1 1500 1976 1500
देवळा दादर 1 2250 2360 2250
अकोला हायब्रीड 3 1150 1150 1150
जलगाव – मसावत हायब्रीड 30 1411 1411 1411
मलकापूर हायब्रीड 26 0 0 0
शेवगाव हायब्रीड 8 1300 1600 1600
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड 3 0 0 0
गंगाखेड हायब्रीड 1 2100 2300 2100
अमरावती लोकल 3 1250 1450 1350
मुंबई लोकल 1050 2000 4500 3500
हिंगोली लोकल 5 1000 1805 1402
पुणे मालदांडी 419 4000 4400 4200
सोनपेठ मालदांडी 11 0 0 0
तुळजापूर पांढरी 198 1812 1912 1825
दुधणी पांढरी 42 1490 1865 1700
जालना शाळू 418 1300 2200 1750
परतूर शाळू 8 1450 1926 1525
देउळगाव राजा शाळू 7 1500 1700 1700

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply