Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

Onion Market : पहा महाराष्ट्रात कांदा कुठे खातोय 3600 रुपये/क्विंटलचा भाव

Please wait..

मुंबई : सध्या अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कांदा खराब होत आहे. परिणामी बाजारात चांगल्या कांद्याची वणवा आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा सडतो की काय असे संकट आहे. काहींचा अर्थातच सडला आहे. दि. १२ जानेवारी 2022 रोजी मुंबई येथील वाशी मार्केट यार्डमध्ये कांद्याला 3100 चा तर, सर्वाधिक 3600 रुपये/क्विंटलचा भाव सांगली येथे मिळाला आहे. सध्या कांद्याच्या भावाची सरासरी 18 ते 25 रुपये किलोच्या दरम्यान आहे. आजचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement
Loading...

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर 19 700 1750 1100
अहमदनगर लाल 30197 500 2700 1867
अमरावती लोकल 350 900 2203 1551
औरंगाबाद 1146 200 1750 975
धुळे लाल 3980 100 2300 1700
जळगाव लाल 1629 850 1600 1350
कोल्हापूर 6888 500 2800 1500
मंबई 12276 1800 3100 2450
नागपूर लाल 1920 2000 2500 2375
नागपूर पांढरा 1000 1800 2000 1950
नाशिक लाल 97581 583 2205 1820
नाशिक उन्हाळी 205 750 2275 1800
नाशिक पोळ 20751 400 2364 1951
उस्मानाबाद लाल 31 1000 2100 1550
पुणे 6500 1000 2500 2000
पुणे लोकल 13094 650 1900 1275
सांगली लोकल 3889 800 3600 2200
सातारा लोकल 15 1000 3000 2000
सातारा हालवा 123 500 2800 2800
सोलापूर 110 300 2250 1750
ठाणे नं. १ 3 2400 3200 2800

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
शेतमाल जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/01/2022
कोल्हापूर 6888 500 2800 1500
औरंगाबाद 1146 200 1750 975
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 12276 1800 3100 2450
खेड-चाकण 6500 1000 2500 2000
श्रीरामपूर 19 700 1750 1100
मंगळवेढा 110 300 2250 1750
कराड हालवा 123 500 2800 2800
येवला लाल 17000 400 2222 1800
येवला -आंदरसूल लाल 8000 300 2015 1650
धुळे लाल 3980 100 2300 1700
लासलगाव लाल 19000 700 2330 1850
जळगाव लाल 1575 500 2000 1500
उस्मानाबाद लाल 31 1000 2100 1550
मालेगाव-मुंगसे लाल 17000 550 2271 1985
नागपूर लाल 1920 2000 2500 2375
संगमनेर लाल 5294 500 2800 1650
चांदवड लाल 10200 1000 2200 1800
मनमाड लाल 7000 500 2240 1800
सटाणा लाल 8110 800 2180 1775
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा लाल 4371 500 2105 1741
पारनेर लाल 19920 500 2600 1700
भुसावळ लाल 54 1200 1200 1200
देवळा लाल 6900 500 2285 1975
राहता लाल 4983 500 2700 2250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल 350 900 2203 1551
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 3889 800 3600 2200
पुणे लोकल 13092 500 3000 1750
पुणे -पिंपरी लोकल 2 800 800 800
वाई लोकल 15 1000 3000 2000
कल्याण नं. १ 3 2400 3200 2800
नागपूर पांढरा 1000 1800 2000 1950
पिंपळगाव बसवंत पोळ 20751 400 2364 1951
सटाणा उन्हाळी 205 750 2275 1800

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply