Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट अपडेट : ‘त्या’ बाजार समित्यांमध्ये कांद्याने खाल्लीय उचल..!

पुणे : सध्या बाजारात लाल आणि उन्हाळी कांदा येत आहे. पावसामुळे अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर कांदा खराब होत आहे. परिणामी बाजारात चांगल्या कांद्याला 30 रुपये किलोपेक्षा जास्त भाव मिळत आहे. मात्र, त्याचवेळी बहुसंख्य कांद्याला मात्र, 15 ते 20 रुपये किलोचाच भाव मिळत आहे.

Advertisement

दि. 8 ऑक्टोबर 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर उन्हाळी 2811 200 3800 3150
अमरावती 5 800 2300 1700
औरंगाबाद उन्हाळी 1750 1370 3445 2550
जळगाव लाल 616 1188 2250 1813
कोल्हापूर 2671 500 3500 2000
मंबई 7764 2500 3500 3000
नागपूर लोकल 10 3000 4000 3800
नाशिक उन्हाळी 87382 1025 3659 3194
पुणे 300 2000 3000 2500
पुणे लोकल 13979 1533 2933 2233
सांगली लोकल 5075 1000 3500 2250
सातारा लोकल 20 2000 3500 2750
सोलापूर लाल 11859 500 3750 2000

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 2671 500 3500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7764 2500 3500 3000
खेड-चाकण 300 2000 3000 2500
मोर्शी 5 800 2300 1700
अकलुज लाल 330 900 3300 2000
सोलापूर लाल 11529 100 4200 2000
जळगाव लाल 611 875 3000 2125
भुसावळ लाल 5 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 5075 1000 3500 2250
पुणे लोकल 13621 1000 3300 2150
पुणे -पिंपरी लोकल 7 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल 351 600 2500 1550
वाई लोकल 20 2000 3500 2750
कामठी लोकल 10 3000 4000 3800
येवला उन्हाळी 9000 700 3777 3200
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 3000 400 3811 3350
नाशिक उन्हाळी 2156 1200 3600 2700
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 1400 1200 3520 3300
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 8910 1000 3576 3300
कळवण उन्हाळी 8000 500 3805 3250
पैठण उन्हाळी 1000 1500 3400 2000
चांदवड उन्हाळी 3200 1500 3611 3200
मनमाड उन्हाळी 3500 550 3432 3050
सटाणा उन्हाळी 8995 975 3865 3275
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 19251 1000 4051 3401
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 3520 1000 3400 3000
गंगापूर उन्हाळी 750 1240 3490 3100
देवळा उन्हाळी 5950 2500 3575 3400
राहता उन्हाळी 2811 200 3800 3150
उमराणे उन्हाळी 10500 800 3550 3100

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply