Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट स्थिर; पहा पुणे, मुंबई, नाशिक, सोलापूरसह राज्यभरातील बाजार परिस्थिती

पुणे : चालू आठवड्यात मागील आठवड्याच्या तुलनेत कांदा बाजार कमी होऊन पुन्हा स्थिरावले आहेत. सध्या राज्यभरात कांद्याला 1400 ते 1500 रुपये क्विंटल इतका भाव मिळत आहे.

Advertisement

बुधवार, दि. 18 ऑगस्ट 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर 8929 950 2100 1400
अहमदनगर उन्हाळी 16195 388 2027 1553
औरंगाबाद उन्हाळी 1140 650 1900 1700
चंद्रपुर पांढरा 347 1800 2500 2000
धुळे लाल 1256 200 1800 1400
जळगाव लाल 6 1500 1500 1500
जळगाव उन्हाळी 1000 500 1790 1650
कोल्हापूर 1397 400 1850 1500
मंबई 7302 1300 2000 1650
नागपूर लोकल 10 1000 2000 1800
नागपूर लाल 1000 1600 2000 1900
नागपूर पांढरा 1000 2000 2500 2375
नाशिक उन्हाळी 99922 670 1870 1664
पुणे 1000 1200 1900 1500
पुणे लोकल 3761 1150 1900 1525
सांगली लोकल 2971 600 1900 1250
सातारा लोकल 15 1000 2000 1500
सातारा हालवा 201 1400 1900 1900
सोलापूर 75 200 2200 1500
सोलापूर लाल 10728 300 2040 1150

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 1397 400 1850 1500
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 7302 1300 2000 1650
खेड-चाकण 1000 1200 1900 1500
श्रीरामपूर 8929 950 2100 1400
मंगळवेढा 75 200 2200 1500
कराड हालवा 201 1400 1900 1900
अकलुज लाल 104 500 1880 1300
सोलापूर लाल 10624 100 2200 1000
धुळे लाल 1256 200 1800 1400
नागपूर लाल 1000 1600 2000 1900
भुसावळ लाल 6 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 2971 600 1900 1250
पुणे लोकल 3757 600 1900 1250
पुणे -पिंपरी लोकल 4 1700 1900 1800
वाई लोकल 15 1000 2000 1500
कामठी लोकल 10 1000 2000 1800
नागपूर पांढरा 1000 2000 2500 2375
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 347 1800 2500 2000
येवला उन्हाळी 8000 400 1822 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 5000 450 1867 1725
नाशिक उन्हाळी 2019 550 1800 1400
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 4410 725 1827 1725
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 9366 600 1900 1700
पैठण उन्हाळी 1140 650 1900 1700
संगमनेर उन्हाळी 2893 500 2100 1300
चाळीसगाव उन्हाळी 1000 500 1790 1650
मनमाड उन्हाळी 3500 700 1799 1650
सटाणा उन्हाळी 11710 800 1875 1725
कोपरगाव उन्हाळी 4936 750 1908 1710
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 16000 500 1971 1750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 5620 800 1789 1641
पारनेर उन्हाळी 3253 200 2000 1650
दिंडोरी-वणी उन्हाळी 7347 1500 1920 1800
देवळा उन्हाळी 5950 1050 1950 1675
राहता उन्हाळी 5113 100 2100 1550
उमराणे उन्हाळी 11500 701 1880 1700
नामपूर उन्हाळी 5500 300 1885 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 4000 300 1900 1600

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply