Please wait..
Take a fresh look at your lifestyle.

रिलेशनशिप टिप्स : जाणून घ्या कोणत्या प्रसंगी जोडीदाराला `आय लव्ह यू` म्हणायचे

अहमदनगर : प्रेमाच्या अभिव्यक्तीसाठी सर्वात प्रसिद्ध असलेले तीन शब्द आय लव्ह यू. प्रेमीयुगुल अनेकदा एकमेकांना म्हणत असले तरी कधी-कधी हे तीन शब्द केवळ प्रेम व्यक्त करत नाहीत तर तुमचे नाते व्यवस्थित चालवण्यासही मदत करते. कालांतराने हे तीन शब्द गरजेनुसार बोलणे खूप महत्त्वाचे बनते. पण ते कधी आणि कुठे वापरायला हवे होते हे समजत नाही आणि पुढे नाते बिघडत जाते. जाणून घ्या कोणत्या प्रसंगी आय लव्ह यू म्हणणे खूप महत्त्वाचे असते.

Advertisement

दोघांमध्ये वाद झाल्यास  : तुमच्यात आणि तुमच्या जोडीदारात वाद झाला तर वादाच्या मधेच दोघांपैकी एकाने आय लव्ह यू म्हटल्यास वाद तिथेच संपतो. अन्यथा प्रकरण आणखी बिघडू शकते. सर्वप्रथम आय लव्ह यू म्हटल्याने एखादी व्यक्ती मोठी किंवा लहान होत नाही. पण तो जे प्रथम बोलतो त्यामुळे त्याची चूक होत असल्याची जाणीव इतरांना होईल आणि वाद स्वतःच संपेल.

Advertisement

एखादी चूक झाल्यास : जेव्हा आपण चूक केली असेल तेव्हा आपण ती योग्य वेळी मान्य केली पाहिजे. चूक कबूल करताना जोडीदाराला आय लव्ह यू म्हणायला हवं. मी तुझ्यावर प्रेम करतो हे तुमच्या जोडीदाराला वाटेल की तुम्ही त्यांच्यावर किती प्रेम करता आणि तुम्हाला त्यांची खरोखर काळजी वाटते. म्हणून तुम्ही तुमची चूक मनापासून स्वीकारत आहात आणि कोणतीही औपचारिकता पार पाडत नाही.

Loading...
Advertisement

जेव्हा जोडीदार एखादे न होणारे काम करतो : अनेकवेळा असे घडते की जे काही काम आपल्या हातातून गेले आहे असे आपल्याला वाटते आणि आपण त्याबाबत निराशावादी होतो. परंतु जोडीदाराने त्याच्या समजुतीने त्यावर उपाय शोधला तर अशा परिस्थितीत वेळ पाहून तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला आय लव्ह यू म्हणणे फार महत्वाचे आहे. माझे तुझ्यावर प्रेम आहे असे म्हटले तर त्यांना वाटेल की त्यांना तुमचा शहाणपणा आवडतो आणि त्यांना तुमचा आदर करण्याबरोबरच धन्यवाद म्हणायचे आहे.

Advertisement

जेव्हा जोडीदार अस्वस्थ असतो : जेव्हा तुमचा जोडीदार काही कारणाने खूप अस्वस्थ असतो.  तेव्हा योग्य वेळ पाहून जोडीदाराच्या जवळ बसण्याचा प्रयत्न करा. त्यांचे बोलणे लक्षपूर्वक ऐका आणि त्यांचा हात धरून किंवा त्यांना घट्ट मिठी मारून आय लव्ह यू म्हणा. येथे हे माझे तुझ्यावर प्रेम आहे हे त्यांना जाणवेल की परिस्थिती कोणतीही असो तू आणि तुझे प्रेम नेहमीच त्यांच्या सोबत असते आणि हीच गोष्ट त्यांची शक्ती बनणे शक्य आहे.

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply