Take a fresh look at your lifestyle.

कृषी प्रश्नोत्तरे | पीक संरक्षण औजारे यांच्याबाबतची सर्व माहिती

प्रश्न उत्तर पीक संरक्षणासाठी फवारणीसाठी कोणत्या प्रकारच्या यंत्राचा वापर करतात? उत्तर: पीक संरक्षणासाठी मुख्यत्वे पावडरयुक्त कीडनाशकांसाठी धुरळणीयंत्रे व द्रवरुप अषिधासाठी नेपसेंक

कृषी प्रश्नोत्तरे | विहिर पुनर्भरण करण्याचे हे आहेत प्रमुख उपाय; वाचा जलसंधारणाची माहिती

प्रश्न : विहिर पुनर्भरण कोणत्या वेगवेगळ्या उपायांनी करता येते?उत्तर : विहिर पुनर्भरण वेगवेगळ्या उपायांनी करता येते त्यात प्रामुख्याने पुढील उपाय आहेत. ৭. विहिर के ओढयाच्या अंतरामध्ये १० फुट