पुणे : सध्या उन्हाळ्यात पुढील किमान 4-8 महिन्याचे धान्य घरात भरून ठेवण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात लगबग चालू आहे. अशावेळी मालदांडी ज्वारीला पणे बाजार समितीमध्ये 4000 ते 4800 रुपये प्रति क्विंटल असा भाव मिळत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व बाजार समितीमध्ये आज ज्वारीला मिळालेला भाव असा : (Currently there is an ongoing trend in urban and rural areas to store grain for at least the next 4-8 months of summer. In such a case, Maldandi sorghum is getting a price of Rs. 4000 to 4800 per quintal in the market committee. This is the price of sorghum in all the market committees in the state of Maharashtra)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/05/2022
दोंडाईचा क्विंटल 321 1500 1951 1851
राहता क्विंटल 2 1603 1603 1603
जळगाव दादर क्विंटल 69 2011 2025 2025
जलगाव – मसावत दादर क्विंटल 35 1911 1911 1911
दोंडाईचा दादर क्विंटल 116 1800 2000 1951
अमळनेर दादर क्विंटल 100 1900 2115 2115
देवळा दादर क्विंटल 2 3330 3355 3355
जळगाव हायब्रीड क्विंटल 4 1450 1450 1450
नागपूर हायब्रीड क्विंटल 28 2200 2500 2350
अमळनेर हायब्रीड क्विंटल 2000 1851 1900 1900
दिग्रस हायब्रीड क्विंटल 28 1640 1800 1785
शेवगाव – भोदेगाव हायब्रीड क्विंटल 3 1800 1800 1800
यावल हायब्रीड क्विंटल 10 1420 2150 1800
अमरावती लोकल क्विंटल 3 1350 1600 1475
मुंबई लोकल क्विंटल 943 2400 4000 3500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 2 2075 2075 2075
जळगाव मालदांडी क्विंटल 540 1700 2100 2000
पुणे मालदांडी क्विंटल 542 4000 4800 4400
चाकूर मालदांडी क्विंटल 5 1811 3029 2851
शिरुर नं. २ क्विंटल 17 2000 2000 2000
मुरुम पांढरी क्विंटल 1 1800 1800 1800
तुळजापूर पांढरी क्विंटल 115 2000 2500 2200
पैठण रब्बी क्विंटल 28 1570 2700 2280
जालना शाळू क्विंटल 2317 1550 3081 2200
परतूर शाळू क्विंटल 18 1740 1916 1800
परभणी टालकी क्विंटल 81 1900 2200 2150
गंगाखेड टालकी क्विंटल 6 2200 2500 2400
कल्याण वसंत क्विंटल 3 3500 4000 3750

 

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version