Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट स्थिरावलेय; पहा पुणे, नाशिक, नगर, सोलापूर पट्ट्यासह राज्यभरातील मार्केट स्थिती

पुणे : सध्या एकूणच महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस होण्याची आस कायम आहे. नवीन कांदा येण्याचे वेध लागलेले असतानाच साठवलेला कांदा खराब होत आहे. त्यातच करोनाचे लॉक-अनलॉक धोरण अजूनही ठोस नसल्याने कांदा बाजारात उठाव आलेला नाही.

Advertisement

गुरुवार, दि. 12 ऑगस्ट 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर नं. १ 2250 1600 2000 1600
अहमदनगर नं. २ 2910 1100 1500 1500
अहमदनगर नं. ३ 1992 300 1000 1000
अहमदनगर उन्हाळी 14818 325 1863 1340
अमरावती 7 630 2400 1130
औरंगाबाद 2481 200 1700 950
औरंगाबाद उन्हाळी 3562 500 1800 1600
बुलढाणा लोकल 238 850 1500 1425
चंद्रपुर पांढरा 320 1800 2500 2000
धुळे लाल 2056 200 1700 1400
जळगाव उन्हाळी 1800 600 1700 1500
कोल्हापूर 1772 500 2000 1500
मंबई 6925 1400 2000 1700
नागपूर लोकल 8 1500 2500 2100
नागपूर लाल 1400 1300 1800 1675
नागपूर पांढरा 556 1900 2600 2425
नागपूर उन्हाळी 14 1800 2000 1900
नाशिक उन्हाळी 74170 596 1817 1608
पुणे 300 1200 1700 1400
पुणे लोकल 4945 900 1725 1313
सांगली लोकल 1594 400 1900 1150
सातारा 114 1000 2000 1500
सातारा लोकल 15 1000 1900 1500
सातारा उन्हाळी 192 600 1700 1450
सोलापूर लाल 404 100 2000 1400
ठाणे हायब्रीड 3 1400 1800 1600

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 1772 500 2000 1500
औरंगाबाद 2481 200 1700 950
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 6925 1400 2000 1700
खेड-चाकण 300 1200 1700 1400
सातारा 114 1000 2000 1500
मोर्शी 7 630 2400 1130
कल्याण हायब्रीड 3 1400 1800 1600
धुळे लाल 2056 200 1700 1400
पंढरपूर लाल 404 100 2000 1400
नागपूर लाल 1400 1300 1800 1675
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 1594 400 1900 1150
पुणे लोकल 4617 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल 10 1300 1600 1450
पुणे -पिंपरी लोकल 5 1200 1900 1550
पुणे-मोशी लोकल 313 400 1400 900
मलकापूर लोकल 238 850 1500 1425
वाई लोकल 15 1000 1900 1500
कामठी लोकल 8 1500 2500 2100
शेवगाव नं. १ 2250 1600 2000 1600
शेवगाव नं. २ 2910 1100 1500 1500
शेवगाव नं. ३ 1992 300 1000 1000
नागपूर पांढरा 556 1900 2600 2425
चंद्रपूर – गंजवड पांढरा 320 1800 2500 2000
येवला उन्हाळी 7000 500 1751 1600
नाशिक उन्हाळी 1434 500 1800 1300
लासलगाव उन्हाळी 10500 600 1884 1700
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 8595 700 1851 1700
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी 11000 550 1770 1625
अकोले उन्हाळी 846 200 1800 1611
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी 6811 200 1800 1100
संगमनेर उन्हाळी 3456 500 2001 1250
चाळीसगाव उन्हाळी 1800 600 1700 1500
मनमाड उन्हाळी 3000 500 1779 1550
लोणंद उन्हाळी 192 600 1700 1450
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 10151 500 1976 1750
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 2040 700 1801 1600
वैजापूर उन्हाळी 3562 500 1800 1600
रामटेक उन्हाळी 14 1800 2000 1900
देवळा उन्हाळी 5150 1000 1725 1650
राहता उन्हाळी 3705 400 1850 1400
उमराणे उन्हाळी 11300 701 1800 1610
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 4000 300 1850 1600

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply