Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट अपडेट : अर्रे.. मार्केटचे भाव कोसळले की.. पहा कुठे आहेत किती भाव

पुणे : सध्या एकूणच महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस चालू असताना साठवलेला कांदा खराब होत आहे. त्याचवेळी वाहतुकीला झटका बसला असल्याने अनेक ठिकाणी कांद्याचे भाव पडले आहेत. अनेक मार्केट कमिटीत 200 ते 250 रुपये प्रति क्विंटल इतके भाव कमी झाले आहेत.

Advertisement

शुक्रवार, दि. 23 जुलै 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर उन्हाळी 22107 425 1990 1440
अमरावती 5 610 1560 1230
औरंगाबाद उन्हाळी 3375 1000 1730 1550
धुळे लाल 1281 200 1720 1300
जळगाव लाल 7 1500 1500 1500
मंबई 10641 1600 2200 1900
नागपूर लोकल 10 1000 2000 1800
नाशिक उन्हाळी 147778 650 1899 1646
पुणे 600 900 1300 1100
पुणे लोकल 4574 1025 1625 1325
पुणे चिंचवड 5483 525 2110 1055
सांगली लोकल 1511 1000 2000 1500
सोलापूर 67 300 2500 2100
सोलापूर लाल 10496 300 1900 1100
ठाणे हायब्रीड 3 1500 1800 1650

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 10641 1600 2200 1900
खेड-चाकण 600 900 1300 1100
मंगळवेढा 67 300 2500 2100
मोर्शी 5 610 1560 1230
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड 5483 525 2110 1055
कल्याण हायब्रीड 3 1500 1800 1650
अकलुज लाल 202 500 1600 1200
सोलापूर लाल 10294 100 2200 1000
धुळे लाल 1281 200 1720 1300
भुसावळ लाल 7 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 1511 1000 2000 1500
पुणे लोकल 4319 600 1900 1250
पुणे- खडकी लोकल 1 1400 1400 1400
पुणे -पिंपरी लोकल 9 1600 1800 1700
पुणे-मोशी लोकल 245 500 1400 950
कामठी लोकल 10 1000 2000 1800
येवला उन्हाळी 13000 500 1797 1600
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 10000 500 1801 1650
नाशिक उन्हाळी 1805 550 2001 1550
लासलगाव उन्हाळी 17868 800 1731 1710
लासलगाव – निफाड उन्हाळी 2550 800 1761 1640
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 11995 700 1843 1700
कळवण उन्हाळी 10000 500 1925 1650
संगमनेर उन्हाळी 3751 500 2001 1250
चांदवड उन्हाळी 9500 800 1805 1650
सटाणा उन्हाळी 11260 750 1915 1650
कोपरगाव उन्हाळी 8566 800 1759 1660
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 20000 400 2226 1751
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 5250 600 1752 1561
पारनेर उन्हाळी 2661 300 2100 1300
गंगापूर उन्हाळी 3375 1000 1730 1550
देवळा उन्हाळी 6000 1500 1820 1725
राहता उन्हाळी 7129 100 2100 1550
उमराणे उन्हाळी 12500 751 1900 1550
नामपूर उन्हाळी 13000 300 1850 1600
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 3050 300 2355 1700

 

Advertisement

BLOG : पहा ‘पेगासस’च्या मुद्द्यावर रविशकुमार यांनी नेमके काय म्हटलेय; खूपच गंभीर आहे प्रकरण

Advertisement

म्हणून अखेर गुगलला बंद करावे लागतेय ‘तेही’ उत्पादन; पहा कोणाला होणार याचा तोटा..!

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply