Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट अपडेट : विक्रीचा विचार करताय तर पहा कुठे मिळतोय 2400 पर्यंतचा भाव

पुणे : कांदा मार्केटमध्ये मागील आठवड्याच्या तुलनेत आज पहिल्याच दिवशी बऱ्यापैकी उठाव दिसला आहे. पुरवठा वेळोवेळी बाधित असतानाच आता पावसामुळे कांदा खराब होण्यास सुरुवात झाल्याने चांगल्या कांद्याचे भाव 200 ते 250 रुपये क्विंटलने वधारले आहेत. आज अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला सरासरी 1700 रुपयांचा तर, सोलापूर मार्केटमध्ये 2400 रुपयांचा भाव मिळाला आहे.

Advertisement

सोमवार, दि. 19 जुलै 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर नं. १ 1063 1700 2000 1700
अहमदनगर नं. २ 965 1300 1600 1300
अहमदनगर नं. ३ 767 300 1200 1200
अहमदनगर उन्हाळी 40418 363 1925 1363
अमरावती 13 690 1700 1250
औरंगाबाद 1057 700 1600 1150
औरंगाबाद उन्हाळी 4374 400 1800 1500
धुळे लाल 1178 100 1700 1300
कोल्हापूर 2051 400 2000 1600
मंबई 9603 1500 2000 1750
नागपूर लाल 4848 1000 1200 1150
नागपूर पांढरा 1000 1500 1900 1825
नाशिक उन्हाळी 165462 523 1806 1543
पुणे लोकल 5915 700 1733 1217
सांगली लोकल 1411 700 2100 1400
सातारा 64 1400 2000 1700
सातारा उन्हाळी 65 700 1700 1500
सोलापूर 53 300 2060 1600
सोलापूर लाल 11348 100 2400 1000
ठाणे हायब्रीड 3 1400 1600 150

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 2051 400 2000 1600
औरंगाबाद 1057 700 1600 1150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 9603 1500 2000 1750
सातारा 64 1400 2000 1700
मंगळवेढा 53 300 2060 1600
मोर्शी 13 690 1700 1250
कल्याण हायब्रीड 3 1400 1600 1500
सोलापूर लाल 11348 100 2400 1000
धुळे लाल 1178 100 1700 1300
नागपूर लाल 4848 1000 1200 1150
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल 1411 700 2100 1400
पुणे लोकल 5486 700 1900 1300
पुणे -पिंपरी लोकल 13 1000 1900 1450
पुणे-मोशी लोकल 416 400 1400 900
शेवगाव नं. १ 1063 1700 2000 1700
शेवगाव नं. २ 965 1300 1600 1300
शेवगाव नं. ३ 767 300 1200 1200
नागपूर पांढरा 1000 1500 1900 1825
अहमदनगर उन्हाळी 24597 650 1900 1550
येवला उन्हाळी 15000 300 1670 1500
येवला -आंदरसूल उन्हाळी 7000 500 1701 1550
नाशिक उन्हाळी 2168 400 1801 1300
लासलगाव उन्हाळी 19656 551 1811 1570
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी 15468 500 1760 1511
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी 5646 200 1900 1200
कळवण उन्हाळी 19900 400 1901 1625
संगमनेर उन्हाळी 4229 500 2000 1250
चांदवड उन्हाळी 4900 500 1726 1500
मनमाड उन्हाळी 5000 500 1630 1450
लोणंद उन्हाळी 65 700 1700 1500
सटाणा उन्हाळी 9985 750 1760 1580
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी 20000 400 2200 1701
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी 6545 600 1675 1531
वैजापूर उन्हाळी 4374 400 1800 1500
देवळा उन्हाळी 6950 1100 1955 1575
राहता उन्हाळी 5946 100 1900 1450
उमराणे उन्हाळी 14500 751 1900 1650
नामपूर उन्हाळी 14010 300 1800 1500
नामपूर- करंजाड उन्हाळी 4380 300 1800 1600

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply