Take a fresh look at your lifestyle.

कांदा मार्केट अपडेट : आजही कमी झालेत भाव; पहा काय चालू आहे राज्यभरात ट्रेंड

पुणे : कांदा मार्केटमध्ये अजूनही विशेष मागणी येत नसल्याने आणि पुरवठा वेळोवेळी बाधित होत असल्याने भाव खाली-वर होत आहेत. आजही कालच्या तुलनेत अनेक बाजार समितीमध्ये 100 ते 150 रुपये / क्विंटल इतके भाव कमी झालेले आहेत.

Advertisement

शुक्रवार, दि. 16 जुलै 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर 28290 325 1813 1298
अमरावती 7 660 1700 1250
औरंगाबाद 2800 1000 1650 1550
धुळे 1028 250 1605 1300
जळगाव 997 1050 1525 1388
कोल्हापूर 2296 500 2000 1600
मंबई 6404 1500 2000 1750
नाशिक 108501 535 1781 1508
पुणे 200 1200 1800 1500
पुणे 8219 733 1667 1200
पुणे 6444 500 2000 1000
सांगली 1070 1000 1800 1400
सातारा 20 1000 1800 1400
सातारा 99 1500 2000 2000
सोलापूर 30 400 1700 1600
सोलापूर 8491 400 2150 1200

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 2296 500 2000 1600
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट 6404 1500 2000 1750
खेड-चाकण 200 1200 1800 1500
मंगळवेढा 30 400 1700 1600
मोर्शी 7 660 1700 1250
जुन्नर -आळेफाटा 6444 500 2000 1000
कराड 99 1500 2000 2000
अकलुज 220 700 2200 1500
सोलापूर 8271 100 2100 900
धुळे 1028 250 1605 1300
जळगाव 981 600 1550 1275
भुसावळ 16 1500 1500 1500
सांगली -फळे भाजीपाला 1070 1000 1800 1400
पुणे 7912 600 1800 1200
पुणे -पिंपरी 4 1100 1800 1450
पुणे-मोशी 303 500 1400 950
वाई 20 1000 1800 1400
येवला 14000 500 1575 1400
येवला -आंदरसूल 8000 300 1641 1400
नाशिक 1590 450 1811 1370
लासलगाव 10500 500 1740 1540
लासलगाव – निफाड 2455 800 1611 1550
लासलगाव – विंचूर 13685 500 1852 1500
राहूरी -वांभोरी 10260 200 1800 1100
कळवण 8700 500 1960 1650
संगमनेर 3924 500 1900 1200
चांदवड 6500 500 1767 1550
मनमाड 4500 500 1764 1500
कोपरगाव 6168 500 1652 1440
पिंपळगाव बसवंत 18751 400 2200 1700
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा 5270 700 1611 1500
गंगापूर 2800 1000 1650 1550
देवळा 5050 1000 1905 1550
राहता 7938 100 1900 1450
नामपूर 9500 300 1720 1400

 

Advertisement
Advertisement

Leave a Reply