Take a fresh look at your lifestyle.

टॉमेटो मार्केटमध्येही तेजी; पहा कोणत्या मार्केटमध्ये मिळतोय सर्वाधिक भाव

नाशिक : कांदा मार्केटमध्ये काहीअंशी तेजी दिसत असतानाच आता टॉमेटो या नगदी फळभाजी पिकाचे मार्केटही तेजीत आहे. या पिकाच्या मार्केटमध्ये मागील आठवड्याच्या तुलनेत काही बाजार समितीत 400 रुपये क्विंटलपर्यंत वाढ झालेली आहे.

Advertisement

बुधवार, दि. 8 जुलाई 2021 रोजीचे बाजारभाव (आकडेवारी : रुपये / क्विंटल) असे :

Advertisement

जिल्हानिहाय बाजारभाव

Advertisement
जिल्हा जात/प्रत आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
अहमदनगर 2925 750 1250 1000
औरंगाबाद 162 300 1000 650
चंद्रपुर 605 800 1200 1000
जळगाव वैशाली 94 750 1000 850
कोल्हापूर 321 500 800 650
मंबई नं. १ 2726 1600 2000 1800
नागपूर लोकल 110 1000 1750 1588
नागपूर हायब्रीड 55 1328 1700 1513
नागपूर वैशाली 100 1000 1500 1375
पुणे 148 400 800 600
पुणे लोकल 2111 625 925 775
रायगड लोकल 279 1400 1600 1400
रत्नागिरी नं. १ 245 500 1200 900
सातारा 90 400 600 500
सातारा लोकल 70 300 600 450
सोलापूर 32 100 1600 1400
सोलापूर हायब्रीड 53 300 1500 800
सोलापूर वैशाली 300 200 1500 600
ठाणे हायब्रीड 3 800 1000 900

 

Advertisement

बाजारसमितीनिहाय बाजारभाव असे :

Advertisement
कोल्हापूर 321 500 800 650
औरंगाबाद 162 300 1000 650
चंद्रपूर – गंजवड 605 800 1200 1000
संगमनेर 2900 500 1000 750
खेड-चाकण 148 400 800 600
श्रीरामपूर 25 1000 1500 1250
सातारा 90 400 600 500
मंगळवेढा 32 100 1600 1400
पंढरपूर हायब्रीड 53 300 1500 800
कल्याण हायब्रीड 3 800 1000 900
कळमेश्वर हायब्रीड 15 1255 1800 1525
रामटेक हायब्रीड 40 1400 1600 1500
पुणे लोकल 1765 400 800 600
पुणे- खडकी लोकल 26 600 1000 800
पुणे -पिंपरी लोकल 15 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल 305 500 700 600
नागपूर लोकल 100 1000 1500 1375
पेन लोकल 279 1400 1600 1400
वाई लोकल 70 300 600 450
कामठी लोकल 10 1000 2000 1800
मुंबई नं. १ 2726 1600 2000 1800
रत्नागिरी नं. १ 245 500 1200 900
सोलापूर वैशाली 300 200 1500 600
जळगाव वैशाली 47 500 1000 700
नागपूर वैशाली 100 1000 1500 1375
भुसावळ वैशाली 47 1000 1000 1000

 

Advertisement

Advertisement

Leave a Reply