मैत्रीवर व. पु. काळे यांचे जबरदस्त कोट्स; नक्कीच वाचा आणि पटले तर शेअर करा

1. मित्र परिसारखे असावेत म्हणजे आयुष्याचं सोनं होतं

2. लक्षात ठेव दोस्त, तुला मी हवा आहे म्हणून मला तू हवा आहेस

3. मैत्री म्हटलं की काय असावं आणि काय नसावं याचं चिंतन करावं

4. प्रेम, मैत्री, संगोपन, शुषूश्रा या सगळ्या जबाबदाऱ्यांचं ओझं वाटलं की, त्याची सहजता गेली

5. पहिल्या वहिल्या भेटीत माणसं किती जवळची व्हावीत याला काही हिशेब असतो का? गणित असतं का? मैत्री म्हटलं की, खरं तर हिशेब, गणित वगैरे व्यावहारिक शब्द टिकतच नाहीत. तरीही हेच शब्द पटकन पुढाकार का घेतात?

6. मैत्रीचे धागे हे कोळ्याच्या धाग्यापेक्षाही बारीक असतात. पण लोखंडाच्या तारेहूनही मजबूत असतात. तुटले तर श्वासानेही तुटतील नाहीतर वज्रघातानेही तुटणार नाहीत

7. ज्या माणसाशी आपण मैत्री करतो त्याला अंशतः तरी समृद्ध करण्याची पात्रता आपल्यापाशी आहे का हे पाहावं

8. कोणती फुले टाळायची हे फुलपाखरांनीही समजतं 

9. मोहरून जाणं ही अवस्था मैत्रीत महत्त्वाची. ही अवस्था टिकवायची असते

10. आपल्यावाचून कुणाचं तरी अडतं ही भावना फारच सौख्यदायक असते 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here