कोणते Mobile नेटवर्क कुणी वापरावे; वाचा धम्माल मनोरंजन

1) एअरटेल – लाईन मध्ये उभे राहण्याची सवय असना-यांनी….

2) आईडीया- खुप पैसे असणा-
यांनी ज्यांना पैसे हरवण्याची सवय आहे….

3) एअरसेल-ज्यांना फोनच येत नाहीत
आणि आले तरी महत्वाचे नसतात….

4) वोडाफोन-ज्यांना लाँटरीचे टिकिट काढणे आवडते जे खरेदी केल्यास डीस्काउंटसाठी भांडतात….

5)बी.एस.एन.एल- जे संगीतप्रीय आहेत
आणि ज्यांना निवांतपणे शास्रीय संगीत ऐकने आवडते….

6)रिलाएंस- ज्यांना वेड्यांसंगे राहणे आवडते
आणि त्या वेड्यांचे वेडाचे झटके ते सहज पणे सहन करतात….

7)डोकोमो – ज्यांना बदामा ऐवजी मुरमुरे
आवडतात….
ज्यांना विणाकारण इतरांचे गुण
गायला आवडतात….

8 ) एम. टी. एस- ज्यांना कनेक्शन एररची सवय आहे त्यांनी जे एकदा अपयश आले तरी पुन्हा उठुन पडायला तयार असतात…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here