थोडस डोक खाजवा आणि विचार करा; हसा चकटफू

– कोलगेट नव्हता तेंव्हा भारतात कुणी दात घासत नव्हतं का ?
– चहा नव्हता तेंव्हा भारतात सगळे सुस्त
आणि आळशी होते ?
– क्रिकेट नव्हता तेंव्हा भारतात कुणी खेळत नव्हतं का?
– वैलेनटाइन डे नव्हता तेंव्हा भारतात कुणी प्रेम करत नव्हतं का ?
– फेअर अँड लवली नव्हती तेंव्हा सर्व भारतीय नारी काळ्या होत्या का ?
– स्कर्ट नव्हते तेंव्हा भारतात मुली शिकत नव्हत्या का ?
– अमूल माचो नव्हतं तेंव्हासर्व भारतीय नांगडे होते का?
– डिस्को नव्हतं तेंव्हा भारतात संगीत नव्हतं का ?
– ओह माय गॉड शब्द नव्हता तेंव्हा भारतीय लोक देवाला मानत नव्हते का ?
– लाइफ बाय, लक्स नव्हता तेंव्हा भारतात कुणी आंघोळ करत नव्हतं का ?
– पैंटीन नव्हतं तेंव्हा सर्व भारतीय टकले होते का ?
– इंग्रजी नव्हतं तेंव्हा भारतात सगळे बेअक्कल होते का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here