हसून हसून व्हाल लोटपोट वाचा, महाराष्ट्रीयन तडका; इरसाल मराठी शब्द आणि इंग्लिश अर्थ

वांड — TOO GOOD !!!
भावा — DUDE !!
काटा किर्र्र — AWESOME !!!
जाग्यावर पलटी —– OH MY GOD!!
नाद खुळा — BRILLIANT !!
शुन्य मिनीटात आवर — BE QUICK !!
रिक्षा फिरवू नकोस — DON’T WASTE TIME !
लई भारी — TOO GOOD !
जगात भारी —- BEST !!
नाद नाही करायचा — DONT CHALLENGE !!
निवांत — RELAXED !
तानुन दे— GO TO SLEEP !
इस्कटलेला — STUPID !
नाद खुळा… गणपती पुळा — OH MY GOD !!
डोक्यावर पडलायास का ??? — HAVE U GONE MAD ??
चक्कित जाळ — GREAT !!

आबा घुमिव !!! —- COME ON !!!
वडाप —- CROWD !
काय मर्दा — HI DUDE !
तर्राट पळालास ब— YOU WERE TOO FAST !
काय गुढघ्यावर पडलास काय ?? — ARE U MAD ??
तरतरित — FRESH !
घसघषित — TOUGH !!
शाळा करने — PLOT A SCHEME !
पेट्लास की — YOU ARE ON FIRE ! / IN FORM
कीशात नाही आना, आणि मला बाजीराव म्हना..!
—- YOU ARE NOT QUALIFIED ENOUGH TO DO IT!
चिरकुट — SIMPLE !
घुमिव की पिट्टा! — Come on ! .. you can do it !!!
चहात दही ! — STRANGE COMBINATION
खटक्यावर बोट.. जाग्यावर पलटी ! — OH MY GOD !!
एकशरे काढ़लास काय ? — ARE YOU SICK ?
आम्बा पाडला — FOOLED SOMEONE SUCCESSFULLY !
लई झाक — TOO GOOD !
हुडक आता बसून — DO IT ONYOUR OWN !!
पुडया सोडू नकोस – DON’T LIE SO MUCH !!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here